Førstehjælp ved småskader

Skaderne vi lærer førstehjælp til kan f.eks. være:

  • skader forårsaget af dyr og planter
  • fremmedlegemer i hud, næse, øre og øjne
  • tandskader
  • næseblod
  • mindre forbrændinger og ætsninger
  • mindre stik- og snitsår, slag, små sår og hudafskrabninger

Kurset varer 90 minutter

Dette er en tilvalgsdækning man kan vælge enten i forlængelse eller inden 12 måneder efter at Basis uddannelsen er gennemgået.
Undervisningen er baseret på øvelser.

Se priser på udvidet førstehjælp på jobbet