Førstehjælp ved kulde- og varmepåvirkning

Temperaturpåvirkning vi lærer førstehjælp til er:

  • hedeslag
  • forbrændinger
  • forfrysninger
  • nedkøling af kroppen

Kurset varer 60 minutter

Dette er en tilvalgsdækning man kan vælge enten i forlængelse eller inden 12 måneder efter at Basis uddannelsen er gennemgået.
Uddannelsen er baseret på øvelser.

Se priser på udvidet førstehjælp på jobbet