Førstehjælp ved forgiftning og ætsning

Emnerne i førstehjælpen vi lærer om er:

  • forebyggelse af forgiftning med vægt på børn og unge
  • vågne forgiftede
  • bevidstløse forgiftede
  • ætsninger både indvendige og ydre

Kurset varer i 30 minutter

Dette er en tilvalgsdækning man kan vælge enten i forlængelse eller inden 12 måneder efter at Basis uddannelsen er gennemgået.
Kurset er øvelsesbaseret.

Se priser på udvidet førstehjælp på jobbet