Førstehjælp til børn

Her er førstehjælpskurser til både familier og til faggrupper.

Førstehjælp til børn (2,5 timer)

Her lærer vi om:

 • blokerede luftveje og kvælning
 • feberkramper
 • Hjerte-Lunge-Redning til børn.
 • store og små skrammer og forebyggelse heraf
 • skoldning, forbrænding og ætsning

Pris 385,- kr. pr. deltager ved min. 5 deltagere.
Førstehjælpsbog til børn kan købes på dagen.

Kurset henvender sig til familier og mødregrupper, der gerne vil lære hvad man skal gøre hvis deres barn kommer til skade eller bliver alvorlig sygt.

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn

Kurset henvender sig til dem der gerne vil have et kompetencegivende førstehjælpskursus med fokus på børn.

Førstehjælpskurset indeholder:

 • basis kurset Hjerte-lunge-Redning tilpasset børn
 • forebyggelse og førstehjælp af småskader, klemme, snitte, fald
 • forebyggelse og førstehjælp ved skoldning, forbrænding og ætsning
 • sygdomstilfælde
 • forebyggelse og førstehjælp ved kvælning og strangulering
 • fremmedlegemer i halsen
 • bevidstløse børn, drukning, fastspænding af børn i bil

For pris henvises til pris til erhverv